เกี่ยวกับศูนย์พัฒนากีฬา ภาพกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชมรมกีฬาศูนย์พัฒนากีฬา
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพกิจกรรมเลี้ยงพบปะ กาแฟยามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบเสื้อเพื่อตอบแทน
นักกีฬาทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมกีฬาบุคลากร สกอ. ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 28 ก.ค. 61 โดย
ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน มอบนโยบายแนวคิดต่างๆ แก่นักกีฬาตัวแทนมหาลัย
ดูภาพกิจกรรม

ภาพการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ประจำปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 12-20 ก.ค. 61 ดูภาพกิจกรรม

ภาพพิธีเปิด มหกรรมกีฬา PSU  LEAGUE 
ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 ก.พ. 61 - 15 ก.ย. 61  และวิทยาเขตปัตตานี  เป็นเจ้าภาพ
พิธีเปิด วันที่ 24 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันเสาร์ที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดูภาพกิจกรรม

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ม.ทักษิณ
และ ม.ราชภัฏสงขลา ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์พัฒนาระบบ
การบริหารและพัฒนาหน่วยงาน อ.พิเชษฐ์ จันทวี ให้การต้อนรับ
ดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 45
"ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รายละเอียด)
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ในระหว่างวันที่ มีนาคม 2561 (รายละเอียด)
กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 37
“มอดินแดงเกมส์” (รายละเอียด)
กีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
(รายละเอียด)

ข่าวชมรมกีฬา ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
ยังไม่มีข่าว
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ


ตั้งแต่ 17 มกราคม 2561

เกี่ยวกับสงขลานครินทร์
ค้นหา e-mail
คณะต่างๆ
หน่วยงานทางการศึกษา
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
คณะกรรมการศูนย์
บุคลากร
โครงสร้างศูนย์
แผนงานของศูนย์
บริการของศูนย์

สาระน่าสนใจอื่นๆ
ประวัติมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย

ภาพโครงการต่างๆ
ภาพกีฬามหาวิทยาลัย
ภาพการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน
ภาพการแข่งขัน บุคลากร

Chatbox โปรดใช้คำสุภาพ
และระบุชื่อผู้โพสต์

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
: webmaster ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ : tanusak48@hotmail.com  Top PSU