ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี


กลับหน้าหลัก

คณะกรรมการศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
   
   
   
   
  คณะกรรมการ
   
   
   

 

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

webmaster : tanusak48@hotmail.com  Top Back PSU