ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี


กลับหน้าหลัก

ภาพกิจกรรมเลี้ยงพบปะ กาแฟยามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบเสื้อเพื่อตอบแทน
นักกีฬาทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมกีฬาบุคลากร สกอ. ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 28 ก.ค. 61 โดย
ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน มอบนโยบายแนวคิดต่างๆ แก่นักกีฬาตัวแทนมหาลัย
     

ภาพการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ประจำปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 12-20 ก.ค. 61

ภาพพิธีเปิด มหกรรมกีฬา PSU  LEAGUE 
ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 ก.พ. 61 - 15 ก.ย. 61  และวิทยาเขตปัตตานี  เป็นเจ้าภาพ
พิธีเปิด วันที่ 24 ก.พ. 61
 


การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันเสาร์ที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
   


กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ม.ทักษิณ
และ ม.ราชภัฏสงขลา ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์พัฒนาระบบ
การบริหารและพัฒนาหน่วยงาน อ.พิเชษฐ์ จันทวี ให้การต้อนรับ
   

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

webmaster : tanusak48@hotmail.com  Top Back PSU