ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map) ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

กลับหน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์พัฒนากีฬา ภาพกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชมรมกีฬาศูนย์พัฒนากีฬา
-หน้าหลัก - -ภาควิชาพลศึกษา -ชมรมฟุตบอล
-Site Map - -สำนักงานอธิการบดี -ชมรมตระกร้อ
-ประวัติ - -กองอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง -ชมรมเทควันโด
-บุคลากร - -กองกิจการนักศึกษา -ชมรมบิลเลียด/สนุกเกอร์
-วิสัยทัศน์และพันธกิจ -   -ชมรมวอลเลย์บอล
-โครงสร้างศูนย์พัฒนากีฬา     -ชมรมกรีฑา
-คณะกรรมการศูนย์พัฒนา     -ชมรมไทเก็ก
-ข้อมูลการบริหารงานศูนย์     -ชมรมบาสเกตบอล
-บริการของศูนย์     -ชมรมแอโรบิค
-แผนงานของศูนย์     -ชมรมโบว์ลิ่ง
-แบบฟอร์มศูนย์     -ชมรมเทนนิส
-คำสั่ง ประกาศฯ     -ชมรมกอล์ฟ
      -ชมรมเปตอง
      -ชมรมเรือพาย
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
: webmaster ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ : tanusak48@hotmail.com  Top PSU